Služby

IT Služby

Programovací práce
Potřebujete nový web, stávající vám nevyhovuje a ten vytvořený vaším kamarádem už vám neslouží? Pak si řekněte o vytvoření moderního funkčního webu optimalizovaného na prodejní výsledky.

PPC kampaně & webová analytika
Zvýšení návštěvnosti vašeho webu pomůže dobrá SEO optimalizace a kvalitní PPC kampaň. Cílem ovšem není maximalizovat návštěvnost, ale maximalizovat konverze a jejich hodnotu. Nevíte jak na to? My ano!

Fotografické a DTP studio
Hezká, poutavá a originální grafická prezentace vaši firmy, služeb či zboží – ať on-line na internetu nebo na POS materiálech, letácích či billboardech, je základem pro váš úspěšný business. Nafotíme, navrhneme, vytiskneme!

Internetová videa a virtuální návštěvy
Usnadněte svým uživatelům orientaci na vašem webu a zjednodušte jim nákup návodnými videi. Přilákejte zákazníky do své kamenné provozovny pěknou virtuální prohlídkou, která vám pomůže atraktivně prezentovat vaše prostory.

Projekce a poradenství v oblasti aplikace IT technologií
Tím myslíme služby jako je: analýza aktuálního stavu používaných IT technologií a možností dalšího využití, projekt aplikace IT technologií ve firmě, jejich strukturu a funkčnost, návrh technického řešení HW, použití operačních systémů, LAN rozvodů, WAN propojení, organizace a podpora implementace informačního systému.

 

Dotační servis

 

Dotační služby

V oblasti problematiky dotací a grantů Evropské unie nabízíme komplexní služby a individuální přístup pro každého klienta.

Naši pracovníci jsou připraveni profesionálně zpracovat žádosti o dotace na Vaše projekty a investiční záměry.

Při spolupráci s klientem nabízíme podporu ve všech důležitých krocích vedoucích k úspěšně získané podpoře projektu.

 

Vyhodnocení dotačních možností

Provedení dotačního auditu

Průběžný monitoring dotačních možností

Výběr vhodného dotačního titulu

Poradenství v oblasti přípravných činností spojených s vypracováním žádosti o finanční podporu

Poradenství v oblasti zpracování žádosti o dotaci

 

Zpracování žádosti

Zpracování samotné žádosti

Zpracování analýzy rozvojového záměru klienta

Zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně nezbytných příloh (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, cost-benefit analýza, finanční výkazy, finanční analýza, logický rámec, soulad projektu s rozvojovými strategiemi apod.)

Předložení zpracované žádosti k hodnocení poskytovateli podpory

Možnost zajištění profinancování od finančních institucí

Zpracování doplňujících informací požadovaných při hodnocení žádosti ze strany poskytovatele podpory

Zajištění komunikace s poskytovatelem podpory

 

Projektové poradenství

Pro získání požadované dotace je nezbytné naplnit indikátory projektu, které určí, zda byla realizace úspěšná. I s touto záležitostí se na nás můžete obrátit.

Pomůžeme Vám také s výběrovými řízeními při výběru dodavatelů dle pravidel metodiky jednotlivých operačních programů, popř. dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Obrátit se na nás můžete také při potížích s administrativou projektu, čímž ušetříte jak čas svůj, tak i zaměstnanců podílejících se na aktivitách projektu.